English Castellano Català
Separador Principal Fòrums Nosaltres Contacta'ns
Separador Política de Privacitat Què és una Política de Privacitat?

La política de Privacitat d'una pàgina web és el document que descriu el tractament que tenen les teves dades personals mentre surfejes per la pàgina: una Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Els següents paragrafs informen de com SpiritVG tractarà les dades personals dels usuaris de la web i clients als diferents àmbits on es recull informació personal.

Llista de Noticies

L'únic propòsit de la Llista de Noticies és enviar a les persones voluntàriament inscrites en ella informació sobre les novetats d'SpiritVG.

El procés d'inscripció a la llista inclou un correu d'activació per evitar la inclusió no desitjada, així com un sistema de baixa automatitzada, les instruccions del qual es trobaran sempre disponibles a qualsevol dels correus enviats des de la llista.

Adicionalment, en cas de problemes amb la baixa automàtica es podrà escriure per obtenir atenció personal.

Fòrums

SpiritVG utilitzarà els fòrums com mitjà de comunicació habitual amb els usuaris dels productes de la companyia. El propòsit dels fòrums serà el de proveir als jugadors d'una manera d'arribar a conèixer-se per poder compartir opinions i experiències, així com una plataforma per aclarir amb facilitat els dubtes i problemes que altres jugadors hagin tingut amb anterioritat.

Queda terminantment prohibit publicar missatges de tipus racista, xenòfob o sexista. Tanmateix, SpiritVG es reserva el dret a retirar aquells missatges que atemptin injustificadament contra la companyia, o el contingut dels quals no tingui relació amb l'objectiu al que es destinen els fòrums.

Per agilitat d'us, els missatges dels usuaris es publicaran a l'instant. Això comporta la impossibilitat de controlar a temps real aquells missatges de contingut inadequat. SpiritVG es compromet a netejar periòdicament aquells missatges amb contingut obscè, abusiu, o clarament ofensiu vers una persona o comunitat.

SpiritVG retirarà també, per la seguretat dels seus usuaris, aquells posts que continguin dades de caràcter privat a fi d'evitar qualsevol problema derivat de la publicació d'aquests.

Blog

L'objectiu del Blog d'SpiritVG és el de proveir als usuaris d'SpiritVG d'un lloc on poder seguir la publicació de noticies sobre l'estudi i els seus productes.

SpiritVG publicarà eventualment noticies sobre l'activitat de l'estudi, i deixarà oberta la possibilitat de comentar-les. Els comentaris es publicaran al blog automàticament, però seran monitoritzats a posteriori. Tots aquells comentaris de temàtica racista, sexista, xenòfoba, obscena o abusiva seran esborrat instantàniament.

També s'esborraran tots els atacs injustificats contra l'estudi i els comentaris que no tinguin res a veure amb el tema publicat.

El blog permet la subscripció voluntària als nous temes i als comentaris sobre aquests. Es pot cancel·lar fàcilment aquesta subscripció mitjançant els sistemes adequats.

Fes Córrer la Veu

El formulari Fes Correr la Veu permet introduir un correu electrònic propi i altre d'un amic per obtenir així un descompte per tots dos perceptors. Això només passarà si l'amic confirma que l'enviador és una persona coneguda.

Aquest procés es automàtic, i no inclou en cap cas a cap dels usuaris a cap llista de correu ni cap altra sistema de màrqueting.

Formulari De Contacte

El formulari de contacte permet als usuaris d'SpiritVG realitzar consultes de tipus privat o personal. Generalment, les consultes tècniques o de jugabilitat, així com altres consultes la resolució de les quals pugui ser interessant a tots els usuaris d'SpiritVG hauran de dirigir-se als fòrums.

L'us del formulari de contacte implica la introducció d'una direcció de correu electrònic que s'utilitzarà per enviar la resposta a la consulta. En general, aquesta direcció només s'utilitzarà per enviar la resposta, però depenent de la natura de la consulta SpiritVG es reserva el dret a utilitzar aquesta direcció per incloure-la en llistes de correus o suscripcions a boletins, sempre d'SpiritVG i mai d'altres.

Fitxers d'Activitat

Tal com fan altres llocs web, SpiritVG genera automàticament fitxers d'activitat que emmagatzemem dades dels accessos realitzats a la pàgina, com direccions IP, tipus de navegador, proveïdor de serveis, pàgines d'entrada i de sortida, data i hora, i dades de visita.

SpiritVG utilitza aquesta informació, que no identifica a usuaris individuals, per analitzar tendències, administrar el lloc web, observar la navegació dels usuaris del lloc i recollir informació demogràfica sobre els nostres usuaris com a col·lectiu.

Aquest procés no emmagatzema en cap cas informació personal identificable.

Cookies

El lloc web SpiritVG.com utilitza cookies per emmagatzemar al seu ordinador preferències personals amb l'únic propòsit de millorar la experiència de navegació per la pàgina. Si vosté ha deshabilitat l'us de cookies al seu ordinador, podrà igualment visitar la pàgina, però sense els avantatges propis de l'us de cookies.

Enllaços Externs

SpiritVG es reserva el dret a publicar enllaços a llocs externs a la companyia.

SpiritVG declina qualsevol responsabilitat a que poguès derivar de l'us d'aquests enllaços, tot i que en aquest sentit la política serà sempre la de provar de no linkar a llocs el contingut dels quals pogués resultar a priori nociu o il·legal.

La actual Política de Privacitat no és en cap cas extensible als llocs enllaçats, que es regiran per les seves pròpies Polítiques de Privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat

SpiritVG es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, i es compromet a publicitar, mitjançant la Llista de Noticies i la pàgina principal, la existència de la nova Política.

Resolució de Controvèrsies

Qualsevol eventualitat no coberta, així com qualsevol reclamació sobre la interpretació de la present Política de Privacitat, serà regida per la legislació espenyola, i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L'idioma original d'aquest document és el castellà, i tindrà prioritat a l'hora de dirimir qualsevol contingència.

Per qualsevol dubte o consulta, escrigui'ns. Atentament:

El personal d'SpiritVG

Separador

Sobre SpiritVG - Contacta amb Nosaltres - Blog - Fòrums - Política de Privacitat - Terminis d'Us
©SpiritVG 2009