English Castellano Català
Separador Principal Fòrums Nosaltres Contacta'ns
Separador Terminis d'Us i Servei Què són els Terminis d'Us i Servei?

Els terminis d'us i servei d'una pàgina web són la descripció dels serveis que la companyia posa a disposició dels usuaris, i les condicions sota les quals es perceben aquests serveis.

Compra online de videojocs

SpiritVG ofereix als seus visitants la possibilitat de comprar videojocs creats per la pròpia companyia o per tercers.

El pagament d'una quantitat estipulada individualment per a cada producte dóna a l'usuari la llicència per a l'us personal de la versió complerta del joc. Aquest pagament es realitzarà mitjançant una tercera companyia, que serà l'encarregada de cobrament i transferència.

SpiritVG no utilitzarà ni emmagatzemarà dades de caràcter financer dels seus clients, i per tant en cap cas serà responsable de problemes derivats de la transacció realitzada amb la companyia de pagament.

Un cop abonat el preu de la llicència, el client rebrà un e-Mail amb un enllaç on descarregar la versió completa, i un codi clau per autentificar el software. SpiritVG es compromet a mantenir actiu l'enllaç en tant l'usuari descarregui el joc únicament per al se us personal.

Les condicions d'us del producte en particular seran visibles durant la instalació, i en cap cas influiran o seran influenciades per les condicions d'us d'aquest lloc web.

Versions de demostració

SpiritVG posa a disposició dels seus usuaris la possibilitat de descarregar versions de demostració amb l'objectiu d'aproximar a l'usuari a l'experiència final de la versió complerta.

El mètode per obtenir la versió de demostració serà la lliure descarrega.

Es prohibeix expressament l'enllaçament extern a les versions de demostració, així com la descarrega i publicació d'aquestes a altres pàgines sense el consentiment exprés i per escrit de SpiritVG.

SpiritVG es compromet a treballar per a que les versions de demostració siguin un reflex clar i fidel del producte final.

A l'igual que amb les versions complertes, les condicions d'us del producte en particular seran visibles durant la instal·lació, i en cap cas influiran o seran influenciades per les condicions d'us d'aquest lloc web.

Garantia de reemborsament

SpiritVG es compromet a la devolució de l'import abonat per la compra d'un joc, dins dels 60 dies següents al seu pagament, en els següents casos:

En cap cas SpiritVG reemborsarà l'import sense la deguda justificació per part del client, o per raons de caràcter subjectiu, com ara inadequació a l'usuari o a un propòsit en particular, o qualsevol altra.

Fòrums

Els fòrums d'SpiritVG són el lloc preferent per realitzar consultes, especialment si d'altres jugadors poden beneficiar-se de les respostes.

Així, les consultes de tipus tècnic, les de jugabilitat, o les opinions sobre els jocs d'SpiritVG s'hauran de postejar als fòrums. A SpiritVG ens comprometem a donar-hi solució de manera pública per tal que la resta dels usuaris puguin tenir-hi accés en cas de necessitat.

Eventualmente, certes qüestions publicades als fòrums podrien resoldre's mitjançant missatgeria privada, però aquesta mai serà la nostra preferència. Les preguntes privades s'haurien de resoldre mitjançant el nostre Formulari de Contacte.

Si us plau, utilitzi aquest enllaç per visitar la nostra pàgina sobre Política de Privacitat. Allà trobarà informació complerta sobre els nostres fòrums.

Blog

El propòsit principal del blog és el d'oferir als nostres usuaris un lloc al que poder tenir accés a les noticies sobre les activitats i promocions d'SpiritVG.

El blog admet comentaris, per part de qualsevol convidats. Aquests comentaris es publicaran a l'instant, però podran ser esborrats si presenten una temàtica racista, sexista, explícitament sexual, o si no compleixen uns estàndars de respecte cap a qualsevol persona o entitat.

Fes Córrer la Veu

El blog ofereix també la facilitat de subscriure's tant a les noves noticies com als comentaris respecte d'aquestes mijançant els sistemes de subscripció habitual, com ara RSS.

El formulari Corre la Veu permet als nostres usuaris obtenir descomptes per a productes d'SpiritVG. Els productes i condicions concretes es poden trobar al propi formulari.

El formulari proposa a l'usuari que introdueixi la seva direcció de correu electrónic i la d'un altre amic als controls de text que s'hi han dedicat. Aquestes dues direccions no passaran a formar part de cap llista de correu ni de cap altre sistema de màrqueting. Només s'utilitzaran al procés de fer arribar a l'usuari i al seu amic els respectius codis de descompte.

Formulari De Contacte

El formulari de contacte és el mètode mitjançant el qual un usuari podrà fer consultes de caire personal o privat a SpiritVG. Aquestes consultes s'atendran preferentment en 72h, tot i que les consultes més complexes podrien atendre's en un temps més llarg.

Les consultes de tipus tècnic o de jugabilitat, i en definitiva totes les consultes de les que d'altres usuaris se'n puguin beneficiar seran dirigides als forums, deixant així el formulari de contacte per a dubtes a títol personal o privat.

Enllaços des de fora

Queda terminantment prohibit l'enllaç forà a recursos gràfics o binaris sense el consentiment, exprés i per escrit de SpiritVG.

Resolució de Controvèrsies

Qualsevol eventualitat no coberta, així com qualsevol reclamació sobre la interpretació dels presents Terminis d'Us i Servei, serà regida per la legislació espenyola, i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L'idioma original d'aquest document és el castellà, i tindrà prioritat a l'hora de dirimir qualsevol contingència.

Per qualsevol dubte o consulta, escrigui'ns. Atentament:

El personal d'SpiritVG

Separador

Sobre SpiritVG - Contacta amb Nosaltres - Blog - Fòrums - Política de Privacitat - Terminis d'Us
©SpiritVG 2009